سال جهانی نجوم با سرعتی بیش از آنچه تصور می کردیم، با فرا رسیدن سال 2010، میلادی به پایان رسید.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، سال جهانی نجوم فرصت ارزشمندی برای تمام گروه های نجومی جهان بود تا در کنار یکدیگر داشته های آسمانی شان را به میان مردم و علاقمندان این دانش آسمانی برده و شرایطی فراهم کنند تا ساکنین این کره خاکی، فارغ از تمامی مشغولیات زمینی شان و از پس آسمان دود گرفته ی شهرهایی که دیگر مجالی برای تماشاگرانشان فراهم نمی کنند، قدری تامل کرده و به کاوش ذهن خود در میان این دانش بی پایان بپردازند.
البته این سال بهانه ای بود برای آگاه کردن انسان ها از نخستین وظیفه خود یعنی دست یافتن به خویشتن و جهانی که در آن زندگی می کنند و چه خوب که دانش نجوم بهانه ای برای این امر باشد.
همانطور که با فرارسیدن سال نو میلادی برخی از طرح های علمی و ترویجی سال پیش همچنان برای این سال نیز برنامه ریزی می شود شاید بهتر باشد که ما هم به مانند سال قبل با دیدی نو نگاه کنیم و پربارتر از پیش به حرکت هایمان ادامه دهیم .
با این وصف سری می زنیم به آنچه که در بهمن ماه خورشیدی امسال از پیش رو خواهد گذشت.
در شامگاه سوم بهمن، ماه در نزدیکی ستاره حمل قرار می گیرد دو روز بعد در شامگاه پنجم بهمن مقارنه ماه با خوشه پروین را خواهیم داشت.

آسمان بهمن ماه


در هفتم بهمن با دو پدیده نجومی همراه هستیم بطوریکه در بامداد این روز مقارنه ماه با ستاره اتا - جوزا و مو - جوزا  و در شامگاه مقارنه ماه با خوشه M35 را خواهیم داشت.

آسمان بهمن ماه

در شامگاه نهم بهمن نیز ماه بدر را خواهیم داشت و دیگر اینکه سیاره بهرام در حالت مقابله و در نزدیک ترین فاصله با زمین (72/98 میلیون کیلومتری) قرار خواهد گرفت.

آسمان بهمن ماه

در بامداد دهم بهمن مقارنه ماه با ستاره ی گاما - خرچنگ و دلتا - خرچنگ و خوشه کندوی عسل را خواهیم داشت. و به ملاقات سیاره بهرام نیز خواهد رفت که این مقارنه تا شامگاه روز بعد ادامه خواهد داشت.

آسمان بهمن ماه

یازدهم بهمن، ماه در نزدیکی ستاره قلب الاسد قرار می گیرد.

آسمان بهمن ماه

و سه روز بعد یعنی در بامداد روز پانزدهم، ماه در نزدیکی ستاره سماک اعزل قرار خواهد گرفت


آسمان بهمن ماه

در بامداد نوزدهم بهمن، مقارنه ماه با ستاره قلب العقرب را خواهیم داشت.

آسمان بهمن ماه

و سه روز بعد در بامداد بیست و سوم، ماه به ملاقات سیاره تیر می رود.

آسمان بهمن ماه

بامداد بیست و پنجم بهمن به استقبال ماه نو می رویم و دو روز بعد در شامگاه بیست و هفتم بهمن با دو پدیده نجومی مقارنه سیاره ناهید و برجیس با جدایی 7/0 درجه و ملاقات ماه با سیاره اورانوس روبرو خواهیم بود.

آسمان بهمن ماه

و در پایان بهمن در شامگاه بیست و هشتم این ماه، مقارنه سیاره ناهید و برجیس را خواهیم داشت.

آسمان بهمن ماه

در خصوص وضعیت سیارات در ماه بهمن باید گفت که سیاره تیر در طول ماه در آسمان صبحگاه قرار خواهد داشت . این سیاره در اوایل ماه بیشترین ارتفاع را دارد که رفته رفته تا پایان ماه از ارتفاعش کاسته خواهد شد.
همچنین سیاره تیر در ابتدای ماه در صورت فلکی کماندار قرار خواهد داشت و از اواخر ماه وارد صورت فلکی بزغاله می شود.

آسمان بهمن ماه

سیاره ناهید در اوایل بهمن ماه ارتفاع بسیار کمی از افق خواهد داشت و رصد آن بسیار مشکل خواهد بود ولی به آرامی از افق فاصله می گیرد و در پایان ماه در هنگام غروب خورشید تنها هشت درجه با افق فاصله خواهد گرفت.
ناهید در اوایل ماه میهمان صورت فلکی بزغاله است و از اواسط ماه وارد صورت فلکی آبریز می شود.
سیاره بهرام نیز هر روز پس از تاریک شدن آسمان از حوالی افق شمال شرقی طلوع می کند. بنابراین تا روش شدن آسمان می توان این سیاره را رصد کرد. بهرام در تمام طول ماه بهمن میهمان صورت فلکی خرچنگ است و هر روز قدری زودتر طلوع می کند.

آسمان بهمن ماه

سیاره برجیس را در طول این ماه پس از غروب خورشید می توان در حوالی افق جنوب غرب مشاهده کرد.
برجیس در طول ماه کاهش ارتفاع قابل توجهی خواهد داشت بطوریکه در روزهای پایانی ارتفاعش از افق در هنگام غروب خورشید حدود شش درجه خواهد بود. این سیاره در تمام طول ماه در صورت آبریز قرار خواهد داشت.

آسمان بهمن ماه

کیوان اواسط شب از فراز افق شرقی نمایان می شود و تا صبح در آسمان قابل تشخیص خواهد بود. این سیاره هر روز قدری زودتر طلوع خواهد کرد و در تمام طول بهمن میهمان صورت فلکی دوشیزه آسمان است.

آسمان بهمن ماه

سیاره اورانوس نیز پس از غروب خورشید در افق جنوب غربی قرار خواهد داشت. این سیاره در طول ماه در صورت فلکی ماهی قرار خواهد داشت.

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 911167

عکس ها از نرم افزار  3.2 Starry Night Pro  توسط : محمّدعلی آرامش