همان گونه که ماه گرفتگی را شاهد بودیم و دیدیم که 10 دی 88 ماه در سایه زمین قرار گرفت
قمر های سیارات دیگر هم همین اتفاق می افتند


گرچه به بزرگی قمر ماه خودمان نمی توان با تلسکوپ های آماتوری دید ولی با تلسکوپ های بالای 8 اینچ می توان قرص کوچک قمر های سیارات را ببینیم که دچار افت نور می شوند و مثل ستارگان متغیر نورشان کاسته می شود
مثلاً قمر زحل تیتان از قدر 8 به قدر 12 تغییر می کند.

این زمان ها آغاز و پایان گرفتگی قمر زحل تیتان هست و اگر تلسکوپ های آماتوری بزرگ دارید می توانید از این پدیده عکس بگیرید (همان گونه که قرص کوچک تیتان در کنار زحل  دیده می شود)
و برای ما بفرستید تا به نوبت در سایت قرار دهیم
یک شنبه 27 دی ماه ساعت 11:40
قمر تیتان دچار گرفتگی می شود
و ساعت 00:12 دقیقه گرفتگی کلی شروع می شود
و ساعت 02:28 دقیقه گرفتگی کلی از سایه بیرون می آید
و ساعت 03:02 بامداد گرفتگی پایان می یابد
این عکس از نرم افزار نجومی starry night pro3.2
گرفته شده
و مثل همین عکس با تلسکوپ های آماتوری بزرگ دیده می شود.

گرفتگی قمر زحل تیتان در سایه زحل
گرفتگی قمر زحل تیتان در سایه زحل

همین عکس هم همان طور که می دانید فقط با تلسکوپ های رصد خانه برتر جهان دیده می شود
گرفتگی تیتان

این عکس هم از نرم افزار نجومی starry night pro3.2
گرفته شده